line L line R
 
line2 line2
 
วีดีโอ หมวดต่างๆ
หมวด : ฟาร์ม คุ้มขุนชัย
1
มาชมพ่อพันธุ์ที่คุ้มขุนชัยพม่าเหล่าจี้กง
ลูกมังกะยอผสมแม่ยิ่งลักษณ์ปะทะลูกอังวะแม่ดวงใจ
เจ้าขุนสากับเจ้ารอบเมืองครั้งแรก
ไก่หนุ่มพม่าสายจี้กง
ไก่หนุ่มลูกอังวะ คุ้มขุนชัย
เจ้าวายุ คุ้มขุนชัย
เจ้าหม่นเล็กตัว คุ้มขุนชัย
เจ้าเต็งกุ่ย
เจ้าเมฆสีทอง ลูกอังวะ คุ้มขุนชัย
เจ้าโมฮอก คุ้มขุนชัย
ตามดูพม่าจี้กง ของคุ้มขุนชัย
เจ้าโมบาย คุ้มขุนชัย
เจ้ายอด พม่าจี้กง
ทองฟาน ลูกเทาบิน พม่าจี้กง
แม่หูขาวกับแม่ดวงใจ พม่าจี้กง พี่บิ๊กไฟฟ้า
แจ้จักรพรรดิ์ คุ้มขุนชัย พี่บิ๊ก
มาริโอ้ พม่าจี้กง
พันธุ์กรรมม้าล่อรำวง(จี้กง)
แม่ไก่สายจี้กงปะทะกัน
เทาบิน พ่อพันธ์พม่าจี้กง

1
 
 
BANNER 500x157
ติดต่อ 081-848-5875