line L line R
 
line1 line1
 
พิษณุ เอี่ยมสมบูรณ์

ตำเหน่ง ผู้ก่อตั้งเวปไซด์ เจ้าของซุ้มศุภชัย

นุ-ตลาดไก่ชน

Taladkaichon-Webmaster

ตำเหน่งในชมรม ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ ไก่พม่ารำวงสุรพรชัยเชียงราย

อาชีพ วิศวกรไฟฟ้า

การศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เบอร์โทร 081-8485-875

(ติดต่อเรื่องเวป ซื้อขายไก่ชนของซุ้มศุภชัย)

สุรพรชัย ใจสุข

ตำเหน่ง เจ้าของซุ้มสุรพรชัย

Pamaramwong-Suraponchai

157 ม.12 ถนน หนองบัว ซ.ราษฏรเจริญ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
อาชีพปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ตำเหน่ง ประธานชมรมพม่ารำวงสุรพรชัย

เบอร์โทร 087-304-5992

(ติดต่อเฉพาะชมรมและสายพันธ์เท่านั้น)

 

.  
 

 


Contact Form

 

 
BANNER 500x157
ติดต่อ 081-848-5875